Showing posts from December, 2019Show all
सरते २०१९
डॉक्टर प्रियंका
प्रेम
प्रिय शाळा
त्याच्यासाठीच समर्पित
पाऊस
कधीतरी तू
हा चंद्र नवा सजला आज
असावा एखादा किनारा
स्वप्नातला प्रियकर
माझ्या साजणा
सखे सुसाट तुझी स्वारी अशीच सुरु ठेव
निदान एकदा तरी ..